SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 

ROK 2011

Sprawozdanie             Bilans            Rachunek wyników            Informacja dodatkowa

ROK 2012

Sprawozdanie             Bilans            Rachunek wyników             Informacja dodatkowa

ROK 2013

Sprawozdanie           Bilans            Rachunek wyników             Informacja dodatkowa

ROK 2014

Sprawozdanie             Bilans            Informacja uzupełniająca do bilansu

Rachunek zysków i strat           Informacje ogólne

ROK 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego             Sprawozdanie             Bilans                        Rachunek zysków i strat           Dodatkowe informacje i objaśnienia

ROK 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego             Sprawozdanie             Bilans                        Rachunek zysków i strat           Dodatkowe informacje i objaśnienia