O NAS

KUŹNIAStowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży w Białymstoku założone zostało przez instruktorów i animatorów dziecięcego i młodzieżowego ruchu artystycznego. Ideą stowarzyszenia jest wspieranie wszelkich działań związanych z rozwojem różnych form kulturalnych, tworzenie klimatu dla realizacji wszelkich inicjatyw artystycznych, a w szczególności dotyczących tańca (grup mażoretkowych) i muzyki (orkiestry dęte). W sposób szczególny traktujemy wszystkie możliwe sposoby wspierania osób dorosłych pracujących nad rozwojem artystycznym i uwrażliwianiem młodzieży na sprawy kultury w jej wąskim i szerokim znaczeniu.

Nieobce są nam pojęcia integracji społecznej i równania szansy!

Władze stowarzyszenia:

ZARZĄD
Prezes – Maria Gierasimiuk
Wiceprezes – Mariusz Kostro
Skarbnik – Katarzyna Rećko

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca – Justyna Bajkowska
Sekretarz – Iwona Waskiewicz
Członek – Andrzej Czykwin

STATUT STOWARZYSZENIA