KONTAKT

KUŹNIA – STOWARZYSZENIE DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
KUŹNIA SOCIETY FOR CHILDREN AND YOUTH CREATIVITY IN BIAŁYSTOK

Adres:
ul. St.Dubois 25 m 39 . 15-349 Białystok
Adres e-mailowy: biuro@kuznia-sdt.pl lub maria.gierasimiuk@kuznia-sdt.pl

Dane rejestrowe:
Data rejestracji stowarzyszenia: 29 grudnia 2008 roku
Data otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego: 18 grudnia 2009 roku

KRS 0000320651
NIP 542-311-24-18
REGON 200249199

Konto bankowe:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Białymstoku Nr 27 2030 0045 1110 0000 0162 1750