KUŹNIA – Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży w Białymstoku powstało 20 września 2008 roku, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 29 grudnia 2008 roku. Założone zostało przez instruktorów i animatorów dziecięcego i młodzieżowego ruchu artystycznego. Ideą stowarzyszenia jest wspieranie wszystkich działań związanych z rozwojem różnych form kulturalnych, tworzenie klimatu dla realizacji wszelkich inicjatyw artystycznych, a w szczególności dotyczących tańca i muzyki. W sposób szczególny traktujemy wszystkie możliwe sposoby wspierania osób dorosłych pracujących nad rozwojem artystycznym i uwrażliwianiem młodzieży na sprawy kultury w jej wąskim i szerokim znaczeniu. Nieobce są nam pojęcia integracji społecznej i równania szans.